FILMOVÁNÍ.cz

e-mailová adresa
Podmínky užití:

Všechny zaheslované dokumenty ze serveru www.filmovani.cz nesmí být bez písemného souhlasu autora („dále jen autora“) šířeny, kopírovány, tištěny, opisovány, překládány do cizích jazyků, publikovány, archivovány, ukládány na paměťová média v rozporu s těmito podmínkami a nesmí být s těmito zaheslovanými dokumenty nakládáno v rozporu s vůlí autora.

Každé fyzické nebo právnické osobě je dovoleno konkrétní zaheslovaný dokument pouze jedenkrát stáhnout ze serveru www.filmovani.cz („dále jen www.filmovani.cz“) pouze za účelem posouzení vhodnosti k realizaci osobou, jenž tento zaheslovaný dokument stáhla, nebo osobou, kterou osoba, která zaheslovaný dokument stáhla, zastupuje. Zaheslovaný dokument může být uchován v nezměněné podobě na elektronickém úložišti maximálně po dobu 10 kalendářních dní od doby jeho stažení. Po uplynutí této doby musí být zaheslovaný dokument vymazán takovým způsobem, aby se zabránilo jeho možnému dalšímu užití a/nebo zneužití.

V případě potřeby může autor („dále jen autor“) způsoby užití rozšířit, pakliže je o to požádán vážnými zájemci o realizaci. Takovýto pokyn může dát autor písemně, slovně nebo písemně v elektronické podobě z e-mailové adresy uvedené na konkrétním dokumentu, pakliže je o to autor požádán.

Všechny osoby, které přijdou s jakoukoliv částí těchto zaheslovaných dokumentů do kontaktu (přečtou si jakoukoliv informaci nebo jim bude jinak sdělena) se zavazují zachovat mlčenlivost o všech údajích, jenž jsou v dokumentech obsaženy.

Za porušení těchto podmínek hrozí právní odpovědnost.

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s těmito podmínkami užití a že jsem minimálně k dnešnímu dni dosáhl(a) plnoletosti. S těmito podmínkami užití:NESHOUHLASÍMSOUHLASÍM

SCENAR.cz | Všechna práva vyhrazena. | FILMOVANI.cz